Wyniki

Publicznie dostępne wyniki projektu InScreenMode są wymienione poniżej. Będzie to aktualizowane w trakcie postępu naszego projektu.

O1/A1: User Models Design

In this outcome, the main user Internet models are identified based on their behaviours on the Internet,in association with their psychological traits and the structural characteristics of the online activities they are engaged with 

==> User models design

O1/A2: User models and desirable situations

We conducted a survey among young individuals in all partners' countries to rationalise the user Internet models and identify their preferences about their moderation goals regarding their online use. See the National reports and the full sample that provides an overview of the differences between countries.

==> National report Survey Results:

==> Full Sample

O1/A3: Personalised Withdrawal and moderation plans and actions

See the personalised withdrawal plans and the list of actions that will be recommended by our online tool (the Genie) to the frequent and excessive Internet users based on the identification of their online behaviours and the desirable situations they need to achieve.

==> Withdrawal plans

O1/A4: Internet Addiction Genie Specification

Here you can find the designs that were used to design and develop the Genie:

==>  Internet Addiction Genie specifications

O2/A1: Supporting Content Creation

This document provides all of the Action Plans in English under Time Management and Coping with Negative urges for Online Use:

== > Supporting Content

These withdrawal plans were also translated into Greek, Romanian, Polish and Lithuanian.

The Genie can be found on the main navigation of this website to the right.

O2/A2: Learning Motivational Environmental Set-Up and Configuration

O2/A3: Pilot Tests

Each partner conducted a Pilot test in their own country with 20 participants to test and validate the Internet Addiction Genie. After the workshops, evaluations were done and reports were created:

United Kingdom
Greece
Cyprus
Lithuania
Romania
Poland

Final Comparitive Report amongst all countries
 

Prezentacje

Poniżej znajduje się przegląd kluczowych procesów i kroków podjętych dotychczas przez partnerstwo, takich jak:

  • Identyfikacja modeli użytkowników związanych z Internetem często - i / lub nadmiernie,
  • Racjonalizacja tych modeli za pomocą wyniku międzynarodowego badania w krajach uczestniczących w projekcie;
  • Stworzenie metodologii szkoleniowej, na podstawie której problematyczny Genie internetowy zasugeruje częste i nadmierne działania internautów, aby mogli regulować i moderować swoje zachowania w Internecie.

(Przedstawione przez CrystalClear Soft (CCS) podczas 5. Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci przeciwdziałającej przemocy w sieci, która odbyła się w Atenach 15 czerwca 2018 r).

Zobacz prezentację projektu InScreenMODE

Infografiki

Partnerzy inScreenMode przeprowadzili ankietę wśród młodzieży (16-25 lat) w sześciu (6) uczestniczących krajach (Cypr, Grecja, Litwa, Polska, Rumunia i Wielka Brytania) w celu zbadania danych sytuacyjnych i behawioralnych. W oparciu o wyniki opracowujemy obecnie narzędzie (Problematyczne korzystanie z Internetu Genie), które zapewni częstym i nadmiernym użytkownikom uregulować czas spędzony w Internecie.

Zobacz infografikę podsumowującą główne wyniki ankiety.

Biuletyn

Oto nasze archiwum biuletynów, informujące o postępie projektu i ważnych aktualizacjach z projektu. Te biuletyny są dostępne w językach EN, GR, LT, PL and RO.

Biuletyn 1: EN, GR, LT, PL and RO

Biuletyn 2: EN, GR, LT, PL and RO.

Ulotka

Oto nasza ulotka projektu. Jest to dostępne w językch EN, GR, LT, PL and RO.

Ulotka: EN, GR, LT, PL and RO.

Press Releases

Here is our archive of Press Releases, informing you about important updates from the project. These are available in EN, GR, LT, PL and RO.

Press Release 1: EN, GR, LT, PL and RO

Press Release 2: EN, GR, LT, PL and RO

Press Release 3: EN, GR, LT, PL and RO