Uzależnienie od Internetu Genie

Interaktywne narzędzie, które na podstawie danych sytuacyjnych i behawioralnych odnoszących się do korzystania z Internetu każdego konkretnego użytkownika zasugeruje spersonalizowane i dostosowane do własnych potrzeb plany moderacji i działania

Uczenie się środowiska motywacyjnego

Internetowe środowisko szkoleniowe, wspomagane przez funkcjonalności Social Learning, dostarczające treści interaktywnego nauczania medialnego dotyczące każdego zachowania internetowego określonego ucznia