Global Citizens‘ Academy (GCA)

Globalna Akademia Obywatelska została otwarta w 2014 roku w celu promowania kluczowych wartości aktywnego, globalnego obywatelstwa i dobrobytu wśród młodych ludzi na Litwie i za granicą. Jest to organizacja pozarządowa, która przyczynia się do zmiany społeczeństwa, realizując następujące cele:

  • rozwój tożsamości narodowych, obywatelskich i kulturowych;
  • promowanie poszanowania ludzkiej godności;
  • wspieranie budowania zdolności młodych ludzi do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami świata;
  • stymulowanie demokratycznego dialogu między różnymi podmiotami w społeczeństwie;
  • budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego.