DIRECT Association

Stowarzyszenie DIRECT powstało w 2009 roku w Bukareszcie, w Rumunii, aby wspierać działania społeczne, edukacyjne i kulturalne, zachęcać do transnarodowego obiegu dzieł artystycznych i kulturalnych oraz wzmacniać dialog międzykulturowy.

Działalność Stowarzyszenia związana jest z: uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych projektach i programach; logistyką i pomocą w przeprowadzaniu w krajach regionalnych i międzynarodowych imprez o charakterze aplikacyjnym i edukacyjnym; logistyką stałych seminariów roboczych, warsztatów, dyskusji i innych form wymiany i upowszechniania edukacji nietradycyjnej; organizowaniem dyskusji i warsztatów na temat nowości w nietradycyjnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.