CCS Digital Education

Crystal Clear Soft (CCS) to firma programistyczna aktywnie badająca innowacyjne zastosowania najnowocześniejszej technologii w publikacjach cyfrowych, edukacji, szkoleniach i rozpowszechnianiu wiedzy. Oferując rozwiązanie "pod klucz", od konceptualizacji i projektowania instruktażowego po testowanie i wdrażanie, CCS opracowało aplikacje wykorzystywane w tysiącach klas na całym świecie! CCS to głównie firma komercyjna z doświadczeniem międzynarodowym imponującej liście klientów, szczególnie w sektorze wydawniczym i szkoleniach korporacyjnych.