Keyboard

Complete the Survey

Scroll to content

įvertink asmeninius naudojimosi internetu įpročius

Kviečiame 16-25 m. amžiaus jaunus žmones dalyvauti apklausoje, kuri skirta įvertinti jų naudojimosi įvairiais internetiniais įrankiais įpročius, jų sąsajas su asmeninėmis žmogaus savybėmis, jaunimo patirtį, susijusią su besaikiu interneto naudojimu ir požiūrį į jiems priimtinas interneto naudojimo mažinimo priemones. 

Šios apklausos rezultatai padės mums įvertinti esamą naudojimosi internetu ir jame esančiais įrankiais situaciją jaunimo tarpe ir pasiūlyti priemones, padėsiančias kontroliuoti savo veiklą internete bei pagerinti svarbius, asmeninio, profesinio ir socialinio gyvenimo aspektus.

Visos apklausos, išskyrus C skiltį "Internetinių įrankių naudojimas", pildymas užtruks apie 15 minučių. Pateikiant atsakymus į C skilties klausimus, prašysime Jūsų pateikti informaciją apie savo naudojimosi internetiniais įrankiais įpročius, kuri bus užfiksuota specialiomis stebėjimo priemonėmis arba paremta Jūsų asmeniniu vertinimu. 

Savo atsakymus į apklausos klausimus galėsite bet kada išsaugoti, ir prie klausimyno pildymo sugrįžti bet kada vėliau. Savo atsakymus mums pateikti galėsite tik tuomet, kai klausimynas bus pilnai užpildytas.

Ši apklausa atliekama, įgyvendinant Europos Sąjungos Erasmus+ programos finansuojamą projektą "inSCREENMODE" - MODEration strategies of SCREEN abus for Generation Y(outh). Apibendrinus šios apklausos rezultatus, projekto partneriai parengs mokymo programas 16-25 m. amžiaus jaunimui, kurių metu pasiūlys metodų ir priemonių jaunimo elgsenai internetinėje erdvėje koreguoti. Mokymai jaunimui vyks visose partnerių šalyse - Kipre, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje. Nuotoliniuose mokymuose dalyvauti galės visi pageidaujantys jauni asmenys, nepriklausomai nuo šalies, kurioje gyvena.

Jūsų pateikti atsakymai yra visiškai anonimiški ir bus naudojami tik projekto vykdymo tikslais.

Dėkojame, kad sutikote dalyvauti šioje apklausoje.