in SCREEN MODE

In SCREEN MODE projekto kontekstas, tikslai ir inovacijos

Scroll to content

Kontekstas

Priklausomybė nuo interneto - rimta liga

Didelė dalis atliekamų tyrimų įrodo, jog interneto priklausomybė yra rimta liga. Jauniems žmonėms per didelis interneto vartojimas daužniausiai siejamas su keletu negatyvių aspektų. Pavyzdžiui, atotrūkis nuo realaus kasdienio gyvenimo, socialinė atskirtis, prieinamos virtualios grėsmės (pvz. nepadorus seksualinio pobūdžio turinys, patyčios, lytinis priekabiavimas ir t. t.), prasta emocinė būklė ir sumažėjęs akademinis produktyvumas, fizinė sveikata, tikslų ir ambicijų mažėjimas. Tai galiausiai daro įtaką jaunų žmonių įsidarbinamumo galimybėms ir pilietiškumo jausmui.

Aims & benefits

Plečiant suvokimą- mokymai pažengusiems

In Screen Mode turi dvigubą tikslą: suvokimo stiprinimą, suteikiant daugiau informacijos apie protingą ir atsakingą interneto vartojimą jauniems žmonėms (16- 25 metų amžiaus). Taip pat, projektas turi edukacinį tikslą, siūlydamas veiksmo planą, kaip sumažinti savo laiką, praleidžiamą prie ekrano. Veiksmų planas siūlo daugybę alternatyvių veiklų, pramogų be išmaniųjų technologijų, skatina gyvą bendravimą. Projektas vyksta nuo 2017 metų rugsėjo iki 2019 rugsėjį.

Jaunų žmonių motyvavimas

Projekto metu vyks mokymai, kurių tikslas yra parodyti jauniems žmonėms (16- 25 metų amžiaus) iš šešių šalių (Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Graikijos, Lietuvos, Kipro ir Rumunijos) kaip perdėtą interneto vartojimą ar net priklausomybę nuo išmaniųjų technologijų galima pakeisti atsakingu kompiuterio naudojimu, pasitelkiant asmeninius planus, pakeisiančius įpročius, susijusius su išmaniosiomis technologijomis

Kitų tikslinių grupių įtraukimas

In Screen Mode mokymai ir sukurti produktai, pirmiausia, yra skirti jaunimui (16- 25 metų amžiaus). Tačiau yra kitų tikslinių grupių, kurioms tokios priemonės yra naudingos:

  1. Žmonės dirbantys su jaunimu, mokytojai, kurie galėtų patobulinti savo įgūdžius kaip tvarkytis su perdėtu interneto vartojimu savo užsiėmimų metu
  2. Jaunimo organizacijos, NVO dirbančios su įvairiomis priklausomybėmis, terapeutai, mokslininkai, kuriems būtų naudinga turėti ir išmanyti sukurtus produktus bei pritaikyti juos savo darbe, taip praturtindami savo užsiėmimus būtent tokio pobūdžio veiklomis.

Inovacijos

Atvirų ir inovatyvių praktikų, mokymų ir įrankių naudojimas

Virtuali mokymosi aplinka:

  1. Pagrindinė projekto inovacija yra darbas su priklausomybe nuo interneto. Virtuali mokymosi aplinka, sukurta išmokti pažaboti savo priklausmybę, bus pritaikyta individualiai pagal asmeninius interneto vartojimo įpročius ir veiklos pobūdį. Šis įrankis pats atrinks ir pasiūlys alternatyvias veiklas, kurioms nereikia inteneto ar išmaniųjų technologijų.
  2. Virtuali mokymų aplinka, kuri pateiks interaktyvią mokymosi medžiagą, atsižvelgiant į kiekvieno asmeninius interneto naudojimo įpročius.
  3. Šeši mokymai, vyksiantys kiekvienoje šalyje (Jungtinė Karalystė, Graikija, Lenkija, Lietuva, Kipras, Rumunija), kurių tikslas apmokyti su jaunimu dirbančius įvairių sričių atstovus, kaip naudotis projekto metu sukurtais įrankiais ir metodais, sustiprinti kompetencijas ir pagilinti žinias, kurių reikia tiems metodams įsisavinti ir pritaikyti.
  4. Virtuali platforma in Screen Mode akademijoje, leidžianti jaunimo organzacijų ir jaunimo darbuotojų, tyrėjų, terapeutų ir kitų susidomėjusių bei į projektą įsitraukusių asmenų bendravimą ir bendradarbiavimą, kad projekto veiklos galėtų būti tęsiamos ir projektui pasibaigus.