Association Institute of New Technologies (INT)

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (INT) od 2004 roku działa na rzecz promocji, rozpowszechniania i gromadzenia najlepszych praktyk wśród przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania nowych technologii i innowacji. Do kluczowych działań INT należą: organizacja Regionalnego Lidera Konkurencji Nowych Technologii wyróżniająca innowacyjne firmy w regionie łódzkim, liczne konferencje, ponad 350 szkoleń, warsztatów itp. INT współpracuje z ponad 100 organizacjami pozarządowymi.