Pasaulio piliečių akademija (PPA)

VšĮ "Pasaulio piliečių akademija" yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas - aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti aktyvaus pilietiškumo ir socialinės gerovės idėjas ir vertybes. Organizacija savo veikla siekia:

  • vystyti nacionalinį, kultūrinį ir pilietinį identitetą;
  • skatinti pagarbą žmogaus orumui;
  • plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, reikalingas jiems kaip aktyviems Lietuvos ir pasaulio piliečiams;
  • skatinti demokratinius procesus visuomenėje ir dialogą tarp įvairių asmenų ir viešosios politikos sektorių;
  • prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo Lietuvoje.