“Emphasys” Centras

“Emphasys” centras dirba su švietimu, IRT mokymais ir tyrimais. Šis centras yra akredituotas Kipro švietimo ministerijos, kaip centras, kuris specializuojasi į IRT mokymus studentams ir suaugusiems. Taip pat, centras yra akredituotas ECDL fondo, CEPIS ir Kembridžo tarptautinės tyrimų tarybos. Tyrimų centras yra aktyviai įsitraukęs į ES vykstančius projektus ir artimai bendradarbiauja su organizacijomis, tyrimų centrais, mokyklomis, tam kad vystytų ir įdiegtų įvairių projektų sukurtas naujoves per Erasmus+ programas šiose srityse: švietime, mokymuose, darbas su jaunimu.