“Direct” asociacija

DIRECT asociacija buvo įkurta 2009 metais Bukarešte, Rumunijoje tam, kad paremtų socialinias, švietėjiškas ir kultūriškas veiklas, paskatintų meno ir kultūros sričių tarptautiškumą ir inicijuotų aktyvesnį tarpkultūrinį dialogą.

Asociacijos veiklos yra: darbas su išoriniais projektais, taip pat savo pačių projektų kuravimas, lokalių, nacionalinių ir tarptautinių renginių organizavimas, dalyvavimas juose kaip ir edukacinės, ir praktinės dalies ekspertai, seminarų, dirbtuvių, diskusijų ir kitų formų renginių organizavimas, jų pagalba populiarinint netradicinius mokymosi būdus, mokymąsis ir mokymą apie naujus netradicinius mokymosi būdus vaikams, jaunimui ir suaugusiems.