Η σημασία του σχεδιασμού βάση μαθησιακής εμπειρίας

Προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έχει βελτιστοποιηθεί. Αυτό απαιτεί τον εξορθολογισμό της τυπικής μάθησης, μεγιστοποιώντας τη χρησιμότητα των πόρων, και διευκολύνοντας τη βέλτιστη αλληλεπίδραση. Αυτή είναι η σφαίρα του σχεδιασμού βάση μαθησιακής εμπειρίας.

Ο σχεδιασμός βάση μαθησιακής εμπειρίας μπορεί, και θα πρέπει, να λειτουργοεί σε διάφορα επίπεδα, διότι η ατομική εμπειρία μάθησης θα πρέπει να είναι η βέλτιστη με μια μινιμαλιστική προσέγγιση που συνδυάζει την αποτελεσματική γνωστική σχεδίαση με τη συμμετοχή και το συναισθηματικό σχεδιασμό. Οι τυπικοί πόροι θα πρέπει να σχεδιαστούν για να συμβαδίζουν με το έργο και την παροχή αποτελεσματικού σχεδιασμού των πληροφοριών και τα εργαλεία κοινωνικής μάθησης θα πρέπει να οργανώνονται γύρω από τον τρόπο που η ομάδα δουλεύει.

Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, τα συστατικά της εκμάθησης πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι τα μαθήματα σχεδιάζονται σε συνάρτηση με τους πόρους και τα δίκτυα, και αντίστροφα, και η υποδομή ΤΠ πρέπει να βασιστεί στις δομές που διατηρούν την ασφάλεια, την αξιοπιστία, και δυνατότητα συντήρησης με ευελιξία ώστε να μην αποκλείονται νέες κατευθύνσεις. Είναι όλα σχετικά με το περιεχόμενο πλαίσια και φιλοξενία αρχιτεκτονικές, σημασιολογία, και οργανωτική ευθυγράμμιση και τον πολιτισμό.