Σχεδιασμός υλικού κατάρτισης

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός απαιτεί την ανάπτυξη αποτελεσματικών μοντέλων εκμάθησης. Ο σχεδιασμός του υλικού κατάρτισης inScreenMode συνεπάγεται μια διαδικασία 7 βημάτων, η οποία περιλαμβάνει τον τρόπο ανάπτυξης:

  • το  "γιατί " ή σκεπτικό για την εκπαιδευτική αλλαγή
  • Αυτό που όλοι οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν
  • τι μας λέει η έρευνα για τους μαθητές
  • σχετικά νέα εκπαιδευτικά μοντέλα
  • ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης
  • η κατασκευή νέων εκπαιδευτικών μοντέλων
  • η δημιουργία δυναμικών σχεδίων δράσης.

Αυτή η διαδικασία 7 βημάτων ευθυγραμμίζεται με το"measurable (quantitative, qualitative, formative, summative) student results" (Bernajean Porter, Grappling With Accountability, 1999).