Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Διαδικτυακή Εξάρτηση

Μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Διαδικτυακή Εθιστική Συμπεριφορά (Internet Addictive Behaviour, IAB) θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου inScreenMode project στο: