Αρχική συνάντηση του inSCREENMODE που πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο.

Η αρχική συνάντηση αυτού του έργου πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο στις 3 Νοεμβρίου 2017 και φιλοξενήθηκε από την CIVIC Computing που συντονίζει το έργο. Εκπρόσωποι από τους οργανισμούς των 7εταίρων συμμετείχαν στη συνάντηση για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες για τους επόμενους έξι μήνες του έργου. Στους εταίρους περιλαμβάνονται:

Γρήγορη επισκόπηση των στόχων του έργου

Η υπερβολική παρακολούθηση μέσω της οθόνης έχει συσχετιστεί με πολλαπλές συνυπάρχουσες συνθήκες (δηλαδή άγχος) καθώς και με γενικές σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και τον τρόπο ζωής. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα στους νέους στην κοινωνική ανάπτυξη τους, τη σωματική υγεία τους, τη φιλοδοξία και τον καθορισμό στόχων, οι οποίες, τέλος, επηρεάζουν την απασχολησιμότητά τους και την κοινωνική τους συμμετοχή και ενσωμάτωση.

Θέλουμε να:

  • Υποστηρίξουμε τους νέους που ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο με την εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων και στρατηγικών που θα είναι διαθέσιμα μέσω ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής μάθησης.
  • Να τους εξοπλίσουμε με τις δεξιότητες και τα μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία για να τροποποιήσουν την ακατάλληλη συμπεριφορά κατά τη χρήση του υπολογιστή προς την κατεύθυνση μιας πιο υγιούς χρήσης του.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έρευνά μας ή να συμμετάσχετε σε κάποιες από τις επερχόμενες εκπαιδευτικές μας εκδηλώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.