Διαδικτυακό Genie

Ένα διαδραστικό εργαλείο που βασίζεται σε δεδομένα κατάστασης και συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου για κάθε συγκεκριμένο χρήστη, προτείνει εξατομικευμένα & προσαρμόσιμα σχέδια και ενέργειες

Κινητήριο περιβάλλον Μάθησης

Ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης, που θα παρέχει αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά του κάθε εκπαιδευόμενου